Innowacyjna 1 lok. 111, 16-400 Suwałki

Zmiany w programie "Czyste powietrze" w 2024 roku

Od 22 kwietnia 2024 roku obowiązują nowe zasady w Programie Czyste Powietrze. Oto zestawienie najważniejszych zmian:

1. Nowe standardy dla źródeł ciepła

W ramach programu nadal będą wspierane inwestycje w pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny. Jednakże, aby zakwalifikować się do dofinansowania, te urządzenia muszą być wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). To ważne kryterium będzie obowiązywać od 22 kwietnia 2024 r. Warto zaznaczyć, że istnieje okres przejściowy do 13 czerwca 2024 r., w którym zakupione urządzenia bez wpisu na listę ZUM mogą być uznane za koszt kwalifikowany.

2. Ograniczenia w zakresie dofinansowania

Nowa wersja programu wprowadza ograniczenia w możliwości składania wniosków o najwyższy poziom dofinansowania (Część 3) na kolejny budynek. Po zakończeniu okresu przejściowego, który trwa do 14 czerwca 2024 r., będzie można ubiegać się o dofinansowanie jedynie w ramach Części 1, czyli podstawowego poziomu wsparcia dla drugie budynku.

3. Klaryfikacja dotycząca kosztów w Czyste Powietrze

Wprowadzono precyzyjne zasady dotyczące kosztów niekwalifikowanych, między innymi w sytuacji, gdy małżonek Beneficjenta, prowadzący działalność gospodarczą, wystawia fakturę na rzecz Beneficjenta.

Skorzystaj z darmowych konsultacji.

4. Procedury płatności

Zmieniono warunki dotyczące zaliczek i wniosków o płatność, aby zapewnić płynność finansową projektów. Teraz Wnioskodawca musi złożyć własnoręcznie podpisane przez siebie dyspozycje wypłaty zaliczki.

czyste powietrze zmiany 2024

5. Terminy realizacji projektów

Zgodnie z postanowieniami umowy dotacji z prefinansowaniem, beneficjent ma 120 dni od daty otrzymania zaliczki na realizację umowy z wykonawcą, aby złożyć wniosek o płatność, obejmujący zakres prac objęty umową. Natomiast termin na kompleksową realizację projektu pozostaje niezmieniony i wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

6. Pełnomocnictwo

Wprowadzono nowe wymogi dotyczące pełnomocnictwa, które musi być notarialnie poświadczone w przypadku składania wniosków przez pełnomocnika.

7. Oświadczenia o zapłacie

Zmieniono procedury dotyczące oświadczeń o opłaceniu faktur. W przypadku opłacenia faktury gotówką, oświadczenie o dokonaniu zapłaty podpisuje Wykonawca.

8. Finansowanie z funduszy europejskich

Wydłużono okres wydatkowania środków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z 30.09.2029 r. do 31.12.2029 r.

9. Aktualizacja dokumentacji

W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również dokumentacja wdrożeniowa, w tym m.in. wzór wniosku o dofinansowanie oraz wzór wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania. Nowe wzory wniosków o dofinansowanie są do pobrania na stronie Czyste Powietrze.

Warto zaznaczyć, że wszystkie wnioski złożone przed datą wprowadzenia zmian będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami - poradnik jak rozliczyć wniosek z Czyste Powietrze. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje oraz aktualizacje dotyczące Programu "Czyste Powietrze".

Skorzystaj z naszego wsparcia.

Skontaktuj się z nami : 
+48 508 257 324
Pn - Pt 09:00 - 17:00