Innowacyjna 1 lok. 111, 16-400 Suwałki

Pompy ciepła tylko z audytem. Zmiany w programie Czyste Powietrze

Od 14 czerwca 2024 roku w programie „Czyste Powietrze” będą obowiązywać istotne zmiany. Beneficjenci programu będą musieli wybierać pompy ciepła jedynie z tzw. listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) oraz przeprowadzać audyt energetyczny. Celem tych zmian jest umożliwienie uczestnikom programu wyboru odpowiednich urządzeń grzewczych, dostosowanych do specyfiki ich domów, oraz ochronę użytkowników pomp ciepła przed nadmiernymi kosztami energii.

Kluczowe Zmiany w programie Czyste Powietrze od 14 czerwca 2024 r.

  • Lista ZUM: Pompy ciepła i kotły na biomasę będą uznawane za koszty kwalifikowane wyłącznie wtedy, gdy ich parametry techniczne znajdują się na liście ZUM: lista-zum.ios.edu.pl.
  • Audyt Energetyczny: Konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego przed wyborem pompy ciepła. Dofinansowanie na audyt wyniesie do 1,2 tys. zł, pokrywając do 100% kosztów kwalifikowanych.
Skorzystaj z darmowych konsultacji.

Program „Czyste Powietrze” nieustannie ewoluuje, wprowadza innowacje, aby zwiększyć swoją efektywność. Teraz najwyższy poziom dofinansowania może być przyznany tylko jednemu budynkowi na jednego wnioskodawcę. Zasady prefinansowania i pełnomocnictw przy wypłacie dotacji zostały również bardziej precyzyjnie określone. Jak podkreśla Dorota Zawadzka-Stępniak, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wybór pomp ciepła i kotłów na biomasę z listy ZUM jest obowiązkowy, a audyt energetyczny jest kluczowy dla określenia najlepszego źródła ciepła dla danego budynku.

czyste powietrze pompa ciepła

Obowiązkowy Audyt Energetyczny z Dotacją

Audyt energetyczny, którego koszt może być dofinansowany do kwoty 1,2 tys. zł, pozwoli beneficjentom na optymalne dostosowanie prac modernizacyjnych oraz zmniejszenie kosztów energii. Doradcy energetyczni zwracają uwagę, że pompa ciepła nie zawsze jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem, zwłaszcza w starszych budynkach, które często wymagają najpierw termomodernizacji.

Wymogi dla Urządzeń na Liście ZUM

Od 14 czerwca 2024 r. pompy ciepła będą kosztem kwalifikowanym w programie „Czyste Powietrze” tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne zostaną potwierdzone na liście ZUM. Urządzenia te muszą przejść badania w akredytowanym laboratorium na terenie UE lub EFTA. Firmy bez takich badań mogą zgłaszać urządzenia na podstawie europejskich znaków jakości, co pozwoli na czasowy wpis na listę do 31 grudnia 2024 r.

Od początku 2025 roku na liście ZUM pozostaną jedynie pompy ciepła z pełnymi badaniami technicznymi. Wymogi programu „Czyste Powietrze” przewidują dostarczenie raportów z tych badań do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).

Podobne zasady dotyczą również kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet o podwyższonym standardzie, choć w tym przypadku nie są wymagane nowe procedury ani dokumenty.

Wsparcie w otrzymaniu dotacji

Skorzystaj z naszego wsparcia i bezproblemowo przejdź przez procedury w ramach Czystego Powietrza.

Nasze wskazówki jak rozliczyć dotację na czyste powietrze.

Skorzystaj z naszego wsparcia.

Skontaktuj się z nami : 
+48 508 257 324
Pn - Pt 09:00 - 17:00