Innowacyjna 1 lok. 111, 16-400 Suwałki

Jak przygotować wniosek do Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może być kolejnym krokiem rozwoju zawodowego dla osób, które posiadają doświadczenie w pracy w innych firmach lub rozpoczęciem kariery zawodowej dla osób dopiero wchodzących na rynek pracy. Dotacja z Urzędu Pracy ma ułatwić lub umożliwić start przedsiębiorstwa. Poza wsparciem finansowym, które w 2024 roku wynosi maksymalnie 43 tyś zł, urzędy prowadzą działania doradcze oraz szkoleniowe.

Warto powalczyć o dotację z Urzędy Pracy, jednak przed złożeniem wniosku należy podjąć szereg kroków, które zwiększą szansę na pozytywną ocenę i otrzymanie dotacji. W tym artykule omówimy, jak przygotować wniosek do Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, abyś mógł przejść przez ten proces sprawnie i skutecznie.

Krok nr 1 - przygotuj niezbędne dokumenty

Przed przystąpieniem do pisania wniosku o dotację należy skompletować dokumenty, które są niezbędne do prawidłowego jego wypełnienia.

  • świadectwa pracy - jeżeli posiadasz doświadczenie zawodowe, to świadectwa pracy lub pozytywne opinie od byłych pracodawców zwiększa Twoje szanse i będziesz lepiej postrzegany na tle konkurencyjnych wniosków.
  • certyfikaty - możesz dzięki nim uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie wniosku, jeżeli odbyłeś szkolenia, do wniosku dołącz kopię certyfikatu.
  • posiadane uprawnienia - do niektórych rodzajów działalności wymagane jest posiadanie uprawnień, które potwierdzane są egzaminem państwowym. Przykładem są np. uprawnienia nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego.
  • świadectwa szkolne - do wniosku dołącz posiadane świadectwa szkolne i ukończone egzaminy zawodowe, potwierdzisz w ten sposób wiedzę w obszarze planowanej działalności.

Krok nr 2 - spełnienie wymagań

Poza kryteriami podstawowymi typu status osoby bezrobotnej lub nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12-24 miesięcy przed złożeniem wniosku (w zależności od wymagań PUP), urzędy stawiają dodatkowe wymagania, które należy spełnić.

  • zabezpieczenie dotacji - urząd chce mieć pewność, że wywiążesz się z umowy i prowadzić będziesz przez okres 12 miesięcy działalność gospodarczą. W innym przypadku będziesz musiał zwrócić środki. Urząd zabezpiecza się na tą ewentualność i wymaga zabezpieczenia środków, które przekazał w ramach dotacji. Upewnij się, że spełnisz wymogi zabezpieczenia np. pozyskasz osoby, które poręczą przyznaną kwotę.
  • lokal - aby zarejestrować działalność potrzebujesz lokalu. Na etapie składania wniosku możesz mieć podpisaną umowę przedwstępną. Jeżeli nie posiadasz własnego lokalu masz dwie drogi jego pozyskania: od rodziny np. w formie bezpłatnego użyczenia lub wynajęcie lokalu dostępnego na rynku.

Krok nr 3 - katalog usług jakie będę świadczył

Wiele osób rozpoczyna opracowywanie wniosku od przygotowania listy rzeczy, które chcą kupić w ramach dotacji. O wiele lepszym podejściem jest przygotowanie listy planowanych usług , listy produktów, które zamierzam wytwarzać lub którymi zamierzam handlować. Taka lista powinna zawierać:

  • nazwę produktu/usługi
  • kto będzie odbiorcą tych usług/produktów
  • jaka jest średnia cena na rynku za tego typu usługę/produkt
  • cena za jaką planuję świadczyć usługę, sprzedawać produkt

Kompletna lista pozwoli zaplanować działania przygotowawcze oraz opracować listę niezbędnego wyposażenia, aby móc rozpocząć planowaną działalność. Dzięki takiemu podejściu w ramach dotacji zakupimy rzeczy, które będą niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej. Ważne to jest, ponieważ środki są ograniczone i należy je wykorzystać w sposób optymalny, rozważny.

Krok nr 4 - dostawcy

Świadczenie usług, produkcja lub sprzedaż wiąże się z posiadaniem dostawców, którzy umożliwią prowadzenie działalności gospodarczej. Mogą to być usługodawcy, dostawcy materiałów, dostawcy towarów w celach handlowych. Już na etapie wniosku o dotację powinieneś wiedzieć gdzie będziesz się zaopatrywać. Aby zwiększyć swoją wiarygodność do wniosku możesz dołączyć zawarte umowy.

Krok nr 5 - odbiorcy

Dla wielu osób jest to najtrudniejszy krok - zdefiniowanie swojego klienta. Opisanie jego cech, czym kieruje się przy wyborze usług lub towarów. Określenie wielkości rynku, czyli ilu jest potencjalnych klientów, którzy mogliby skorzystać z świadczonych usług, oferowanych produktów. Aby przygotować ten punkt trzeba sięgnąć do opracowań statystycznych i oprzeć się na zawartych tam danych. Dane te możesz znaleźć w rocznikach statystycznych lub opracowaniach instytucji państwowych.

Krok nr 6 - konkurencja

Zapewne na rynku działają już podobne podmioty zatem warto jest zbadać jak duża jest konkurencja. Analiza nie powinna się ograniczać tylko do wylistowania podmiotów, ale do szczegółowego zbadania czym się zajmują, w jakim obszarze się specjalizują, jaką mają politykę cenową, jaka jest opinia na rynku o świadczonych przez nich usługach. Posiadanie tych informacji ułatwi zaplanowanie działań marketingowych i znaleźć element, który wyróżni Twoją ofertę na rynku.

Krok nr 7 - działania marketingowe

Samo zarejestrowanie działalności nie przyniesie Tobie klientów. Musisz poinformować rynek, że jesteś i jakie usługi oferujesz. Jest wiele kanałów, metod dotarcia do klienta. Każda z nich wiąże się z poniesieniem kosztów. Twoim zadaniem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, na które w chwili obecnej dysponujesz środkami.

Krok nr 8 - plan finansowy

W tym kroku powinieneś przygotować dwie listy: jedna, która będzie stanowiła Twoje przychody, druga, która będzie określała Twoje koszty. Przychody zaplanujesz na podstawie usług jakie planujesz świadczyć i cenach za jakie masz zamiar je wykonywać. Ważne jest w tym miejscu takie zaplanowanie, aby wartości te były realne. Lepiej rozczarować się pozytywnie niż negatywnie. Zakładaj gorszy scenariusz. Twoje koszty w wielu pozycjach będą stałe tj. składka ZUS, obsługa księgowa, koszt lokalu. Jednak część kosztów może być zależna od ilości świadczonych usług. Określ je na poziomie, który odzwierciedla planowaną ilość świadczonych usług lub sprzedanych produktów.

Krok nr 9 - przygotuj wniosek

Tak przygotowany zestaw informacji pozwoli Tobie opracować wniosek, który ma duże szanse na pozyskanie dotacji. Jeżeli nie czujesz się na siłach lub potrzebujesz wsparcia - możesz skorzystać z usług specjalistów, którzy znają się na planowaniu działalności gospodarczej i posiadają w tym obszarze doświadczenie.

Skorzystaj z naszego wsparcia.

Skontaktuj się z nami : 
+48 508 257 324
Pn - Pt 09:00 - 17:00