Zajmujemy się wsparciem przedsiębiorców od momentu narodzenia pomysłu, przez pozyskanie finansowania, po wdrożenie i jego monitoring. Opracowujemy model biznesowy, który zawiera ofertę, kanały sprzedaży, koszty i przychody, analizę ryzyka. Ułatwiamy podejmowanie decyzji poprzez opracowanie różnych „scenariuszy” rozwoju sytuacji.